کارگاه «با داستان خشمت را قورت بده» برای دانش‌آموزان دبستان عبداللهیان

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

زمان: 22 اردیبهشت 1397

مکان: مشهد، دبستان عبداللهیان

مدرس: دکتر مهری پریرخ، با همکاری زینب رفاهی کُمساری

شرح: این برنامه به درخواست دبستان عبداللهیان برای دانش آموزان چهارم و پنجم تشکیل شد و شامل داستان‌خوانی، بحث در مورد داستان در حلقۀ گفتگو، فیلم، شعر، بازی و لطیفه بود. هدف از این برنامه‌ها کمک به دانش آموزان در درک مفهوم پرخاشگری و افزایش توانایی خود برای کنترل خشم بود. جو صمیمانه برنامه‌ها مشوقی بود که شرکت‌کنندگان به‌راحتی درباره احساسشان در هنگام خشم صحبت کنند و اظهار علاقه کردند که بتوانند خشمشان را کنترل کنند. در انتها به تمرین‌ درباره چگونگی کنترل خشم پرداخته شد.

تصاویر کارگاه

 25

 25