کارگاه درمان لذت‌بخش پرخاشگری با داستان در کودکان و نوجوانان

چاپ

کارگاه های کتابدرمانیکارگاه درمان لذت‌بخش پرخاشگری با داستان در کودکان و نوجوانان

زمان: 2  تیر 1398

مکان: مشهد، فرهنگسرای کودک و آینده

مدرس: دکتر مهری پریرخ، با همکاری زینب رفاهی کمساری و جواد کمالی

شرح: هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی مربیان و والدین با کتابدرمانی به عنوان درمانی لذت بخش بود. در این دوره آموزشی از یک طرف شرکت کنندگان آموختند که چگونه خواندن یک داستان در عین حال که سرگرم کننده و لذت بخش است می تواند به عنوان ابزاری درمانی مورد بهره برداری قرار گیرد. در این کارگاه شیوه های بحث و گفتگو با خواننده جوان در مورد داستان به صورت عملی نشان داده شد. به شرکت کنندگان آموزش داده شد که به خواننده جوان کمک کنند با همانند سازی با قهرمان داستان از او و یا نتابج داستان بیاموزد که چگونه با مشکلات خود از جمله پرخاشگری مبارزه کند. همچنین در این دوره با معرفی ابزارهای متفاوتی از جمله داستان، انیمشین، بازی های مناسب، بحث و گفت و گو با کودک، تلاش شد تا والدین و مربیان با فعالیتهای متفاوت کتابدرمانی آشنا شوند.